Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XL//2017 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 29 listopada 2017 r.

Załączniki