Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 25 października 2017 r.

Załączniki