Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 20 września 2017 r. w sali 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki