Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 2 sierpnia 2017 r. w sali Nr 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki