Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 21 czerwca 2017 r. w sali Nr 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki