Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 31 maja 2017 r.

Załączniki