PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Wersja z dnia

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosku do dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Jarosław Halman, Anna Margalska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Telefon kontaktowy

 89 642-94-22, 89-642-94-72

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Termin załatwienia wniosku do dwóch miesięcy.

2. Burmistrz Miasta Ostródy wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ostateczna decyzja jest podstawą wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Wniosek o wpis prawa własności w księdze wieczystej składa właściciel. Wniosek składa się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12

3. Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustaloną w w/w decyzji wnosi się jednorazowo lub w ratach.

4. Od opłaty może być udzielona bonifikata. Bonifikata udzielana jest na podstawie i na zasadach ustalonych w Uchwale Nr XLVI/339/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.11.2005r. Bonifikata nie dotyczy nieruchomości zabudowanych garażami i lokalami użytkowymi.

5. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka.

6. W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu opłaty ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka.

 

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek 

Opłaty

Opłata skarbowa - 10 zł wnoszona przy składaniu wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz. 1314).

Załączniki