Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH MIEJSCOWYCH

Termin załatwienia

8-12 miesięcy

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Dagmara Wereda, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 204 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-71

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata@um.ostroda.pl, dagmara@um.ostroda.pl, nalewajko@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Miasta, pok. 204G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek 
2. Mapa ewidencyjna

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Uwagi do projektu planu wnosi się do Burmistrza Miasta Ostródy, w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu.

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)