Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

PRZYGOTOWANIE UMÓW UŻYCZENIA

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Anna Margalska, Krystyna Węgłowska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G i 205G,

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-69, 89 642-94-22

Adres e-mail

malgorzata @um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanego, bądż z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę wyraża Burmistrz Miasta.
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.
 Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji  i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G i 205G,

Wymagane Dokumenty

Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazujący teren, na załączonej mapie geodezyjnej

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r , poz. 380 z późn. zm ).