Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

NADAWANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Henryk Stramski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-70

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata@um.ostroda.pl, hstramski@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Czas realizacji

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

  1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

Załączniki:

Pobierz Wniosek