Wersja obowiązująca z dnia

NADAWANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

 Henryk Stramski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-70

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, 

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Czas realizacji

Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje bez zbędnej zwłoki.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

  1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368)

Załączniki