Ogłoszono przez Dorota Kubacka

NADAWANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Henryk Stramski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-70

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata@um.ostroda.pl, hstramski@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Czas realizacji

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

  1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

Załączniki:

Pobierz Wniosek