Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zajęcie pasa drogowego

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - w ciągu 1 miesiąca.

Osoba kontaktowa

Magdalena Zumbrzycka

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. :
od poniedziałku do piątku - 730-1530

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642-94-59

Adres e-mail

m.zumbrzycka@um.ostroda.pl

Wymagane Dokumenty

1.    Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
2.    mapka geodezyjna z zaznaczonym miejscem projektowania robót.

Opłaty

Wysokość opłat za decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego oraz ułożenia w nim urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi ustala się na podstawie wyliczeń indywidualnych.

Podstawy prawne:

 

  • art. 20 pkt 8 i art. 40 ust. 1,2,3,6,11 i 13 oraz art. 40d ustawy z dnia   21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 2068  t.j.) 

 

Załączniki: