Ubieganie się o zamianę lokali

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Ubieganie się o zamianę lokali
Wersja z dnia

Ubieganie się o zamianę lokali

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Inez Romańska

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy tj.

Od poniedziałku do piątku – 730 – 1530

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

Ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642 94 81

E-mail: inez.romanska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

 1. Na wniosek najemcy, za zgodą Gminy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, można dokonać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jak również pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach mieszkaniowych.

2. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu może odbyć się pomiędzy osobami, jeżeli spełnione są łącznie niżej określone warunki:

1) najemca lokalu gminnego lub innego nie ma zadłużeń z tytułu opłat czynszowych,

2) osoba zainteresowana zamianą lokalu posiada dochody gwarantujące bieżące regulowanie opłat mieszkaniowych,

3) wszystkie osoby zameldowane w danym lokalu przeprowadzą się do lokalu zamiennego,

4) osoba ubiegająca się o zamianę posiada tytuł prawny do lokalu i umowa najmu lokalu jest zawarta na czas nieokreślony.

3. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.

4. Umowy najmu na czas nieoznaczony jak i na lokale socjalne zawiera i rozwiązuje w imieniu Gminy podmiot zarządzający lub administrujący budynkami komunalnymi.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zamianę lokalu

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda