Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Wersja z dnia

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Beata Wiśniewska

Magdalena Kosecka

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 104

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

89-642-94 -54

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – załącznik nr 1.
2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik  nr 2
3. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
4. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty  potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
5. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł 
Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł - nr konta do opłaty skarbowej BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789
Opłatę za udostępnienie danych wnosi się:  przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BANK MILLENNIUM 92 1160 2202 0000 0005 0024 2019

 Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie  do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

• Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

• Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

•  Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

 Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

● Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671.)

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2020r. poz.35 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz 2000)

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015r. poz.1604)

6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej transmisji danych(Dz.U. z 2020 poz.2012)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016r. poz.319)

8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021r. poz. 2070 ze zm.)