Wersja obowiązująca z dnia

Podatki i opłaty w 2017 roku

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

  1. XXVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
  2. Uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  3. Uchwała Nr XV/88/2015 w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek rolny

Opłata miejscowa

Podatek od środków transportowych

Opłata targowa

Opłaty za ustawienie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2017

  1. Zarządzenie Nr 282/2016 w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2017.
  2. Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2017

Opłaty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ostródzie z lokalizacją w Lubajnach

1. Zarządzenie Nr 303/2017 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie opłat w schronisku dla bezdomnych     zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach