Kategoria: Rada Miejska

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Skład Rady Miejskiej 2018-2023

Lp.

 

Radna/y

Funkcja w Radzie Miejskiej

Klub

 

Komisje Rady Miejskiej

 

Kontakt

1.

Bera Tadeusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

2.

Bieliński Stanisław

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Budżetu i Finansów

89 642 94 21

3.

Bojarowski Mariusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

4.

Borzuchowski Jarosław

Klub Radnych Niepartyjni Niezależni

Komisja Budżetu i Finansów - Przewodniczący

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

5.

Domeradzki Jarosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

89 642 94 21

6.

Dudzin Jacek

Przewodniczący Rady Miejskiej

89 642 94 21

7.

Godlewski Adrian

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

8.

Godlewski Mirosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

9.

Graczyk Waldemar

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej - Przewodniczący

89 642 94 21

10.

Karłowicz Agnieszka

Klub Radnych Rzecz Jasna

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodnicząca

89 642 94 21

11.

Kowalski Ryszard

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska" - Przewodniczący

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

12.

Krzyżaniak Krzysztof

Klub Radnych Niepartyjni Niezależni - Przewodniczący

 

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący

89 642 94 21

13.

Legucki Wojciech

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Rewizyjna

89 642 94 21

14.

Liberacki Jan

Klub Radnych Niepartyjni Niezależni

Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Zastępca Przewodniczącego

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

15.

Monist Anna

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

16.

Najmowicz Czesław

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Budżetu i Finansów

89 642 94 21

17.

Potorski Leszek

Klub Radnych "Prawo I Sprawiedliwość" - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

18.

Punpur Marcin

Klub Radnych Rzecz Jasna

Komisja Rewizyjna - Zastępca Przewodniczącego

Komisja Budżetu i Finansów

89 642 94 21

19.

Rutkiewicz Anna

Klub Radnych Rzecz Jasna - Przewodnicząca

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

20.

Sągol Dariusz

 

Komisja Rewizyjna

89 642 94 21

21.

Skaskiewicz Marek

Klub Radnych "Dobro Wspólne" Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia - Przewodniczący

89 642 94 21