Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacje dodatkowe

KONTO BANKOWE DO OPŁATY SKARBOWEJ, PODATKÓW, DZIERŻAW, WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA:
BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170
dla wpłat z zagranicy: SWIFT: GOPZPLPW  IBAN PL53 2030 0045 1110 0000 0244 6170
KONTO BANKOWE DLA OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU PESEL
BGŻ S.A. 40 2030 0045 1110 0000 0381 6820