Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
81Akty prawneUchwała Nr LVIII/320/2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rokAdmin Super2010-09-28 12:14:48
82Akty prawneUchwała Nr LVIII/322/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Admin Super2010-09-28 12:14:48
83Akty prawneUchwała Nr XLII/247/2009 zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały NrXXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy Admin Super2010-09-28 12:59:37
84Akty prawneZarządzenie Nr 530/2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok. Magdalena Kaliszewska2010-10-01 11:29:28
85Akty prawneUchwała Nr LX /404/ 2006 zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Admin Super2010-10-01 15:18:30
86Akty prawneUchwała Nr XLII/319/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnychAdmin Super2010-10-01 15:18:56
87Akty prawneUchwała Nr LVIII/324/2010 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaMagdalena Kaliszewska2010-10-04 07:58:53
88Akty prawneZarządzenie Nr 531/2010 w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń i Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. Admin Super2010-10-04 14:21:29
89Akty prawneZarządzenie Nr 532/2010 w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń i Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do przekazywania informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. Magdalena Kaliszewska2010-10-04 14:25:54
90Akty prawneZarzadzenie Nr 533/2010 w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń i Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Admin Super2010-10-04 14:30:43
Strona 9 z 1209