Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
71Akty prawneZarządzenie Nr 512/2010 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości projektu finansowego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą"Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi "Ostródzko - Elbląskiej w Ostródzie"Magdalena Kaliszewska2010-08-17 11:18:58
72Akty prawneZarządzenie Nr 513/2010 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości projektu finansowego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego pod nazwą " Budowa ulicy Turystycznej w Ostródzie"Admin Super2010-08-17 11:34:18
73Akty prawneZarządzenie Nr 522/2010 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowychAdmin Super2010-08-25 10:30:19
74Akty prawneZarządzenie Nr 516/2010 w sprawie: powołania auditorów wewnętrznych w związku z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009Dorota Kubacka2010-08-27 11:33:41
75Akty prawnew sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za rok 2009Admin Super2010-09-01 12:39:05
76Akty prawneUCHWAŁA NR XLIX/283/2010 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2010 Admin Super2010-09-06 12:36:26
77Akty prawneZarzadzenie Nr 528/2010 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Magdalena Kaliszewska2010-09-24 15:03:13
78Akty prawneUchwała Nr XXVIII/169/2008 w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”. Admin Super2010-09-27 12:54:35
79Akty prawneUCHWAŁA NR XXXV/220/2009 w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Magdalena Kaliszewska2010-09-27 13:46:28
80Akty prawneUchwała Nr LVIII/322/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Admin Super2010-09-28 12:14:48
Strona 8 z 1209