Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
31Akty prawneZarzadzenie nr 481/2010 w sprawie: określenia sposobu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzedzie Miejskim w Ostródzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Ostródy oraz zasad jej koordynacji Magdalena Kaliszewska2010-04-27 12:23:59
32Akty prawneUchwała Nr LIII/301/2010 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy Magdalena Kaliszewska2010-05-04 15:24:31
33Akty prawneUchwała Nr LIII/302/2010 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w roku 2010Magdalena Kaliszewska2010-05-05 10:05:23
34Akty prawneUchwała Nr LIII/303/10 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychMagdalena Kaliszewska2010-05-05 10:46:41
35Akty prawneUchwała Nr LIII/305/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Admin Super2010-05-05 12:53:48
36Akty prawneUchwała Nr LIII/307/2010 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.Admin Super2010-05-05 13:14:48
37Akty prawneUchwała Nr LIII/300/2010 w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Ostródy. Magdalena Kaliszewska2010-05-05 14:44:05
38Akty prawneUchwała NR LIII/299/2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok Magdalena Kaliszewska2010-05-06 13:32:32
39Akty prawnezmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rokAdmin Super2010-05-06 13:38:57
40Akty prawneZarządzenie Nr 460/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Magdalena Kaliszewska2010-05-07 11:35:11
Strona 4 z 1202