Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
11Akty prawneustalenie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanieMagdalena Kaliszewska2010-02-12 14:42:15
12Akty prawnewprowadzenia regulaminu postępowania o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euroMagdalena Kaliszewska2010-02-24 12:12:44
13Akty prawneUCHWAŁA Nr L/291/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Magdalena Kaliszewska2010-02-25 12:04:58
14Akty prawneUchwała Nr L/292/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2010Magdalena Kaliszewska2010-02-25 12:53:51
15Akty prawneUchwała Nr L/285/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2010 rok.Magdalena Kaliszewska2010-03-02 08:16:08
16Akty prawneUchwała Nr L/284/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda Magdalena Kaliszewska2010-03-02 08:54:52
17Akty prawnepierwokupu nieruchomości.Admin Super2010-03-04 13:21:18
18Akty prawneW sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami do wydawania zaświadczeń i innych dokumentów oraz prowadzenia korespondencji w imieniu Burmistrza Miasta Ostróda.Magdalena Kaliszewska2010-03-16 12:19:27
19Akty prawneUchwała Nr L/286/2010 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rokMagdalena Kaliszewska2010-03-17 15:25:27
20Akty prawne w sprawie zmian w planie wydatków budżetowychMagdalena Kaliszewska2010-03-22 07:44:49
Strona 2 z 1209