Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Ostródzie

Nr ogłoszenia: 11/2018

Identyfikator: 11/2018