Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wnioski i interpelacje Radnych

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Wniosek Komisji Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia RM w Ostródzie realizując temat z planu pracy: Przestrzeganie ustaw o: wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. analiza działań (programów) i przeprowadzonych kontroli przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. oraz analiza skali problemu i wielkości typu uzależnień w mieście. więcej »