Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Aktualności

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego w/w postępowanie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejących hal produkcyjnych wraz z infrastrukturą, na hale przeznaczone do produkcji wyrobów z żywic poliestrowych, położonych na dz. nr 171/2 w obrębie 9 miasta Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej 76 więcej »

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie schodów skarpowych inspekcyjnych, systemowych, prefabrykowanych i budowie linii telekomunikacyjnej oraz demontażu linii telekomunikacyjnej w ramach budowy mostu w km 261,615 linii kolejowej nr 353 dla zadania pn. „Przebudowa mostu w km 261,615 linii kolejowej nr 353” będącego częścią projektu pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie- Iława- Olsztyn-Korsze”, przewidzianego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 131, obręb 6 miasto Ostróda więcej »