Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy

Załączniki: