Kategoria: Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert za 2018 r.

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego