Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Posiedzenie Komisji w dniu 15 czerwca 2018, godz. 12:00 Komisja Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

Załączniki: