Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2018, godz. 12:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu