Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Ostródzie, w dniu 19 czerwca 2018 r. godz. 10:00

Załączniki: