Kategoria: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Ogłoszenie i wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w Ostródzie, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Załączniki: