Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy