Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek Mariusza Bojarowskiego Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie wykonania aktywnych przejść dla pieszych w Ostródzie w 2024 r. (BOR.0003.6.2024)

Załączniki