Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja Mariusza Bojarowskiego Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie inwestycji "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego LED w Ostródzie" (BOR.0003.4.2024)

Załączniki