Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja Mariusza Bojarowskiego Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie modernizacji do standardu aktywnych przejść dla pieszych w Ostródzie w 2024 r. (BOR.0003.3.2024)

Załączniki