Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja Anny Monist Radnej Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie usunięcia śniegu i śliskości na drogach i ulicach zarządzanych przez miasto w Ostródzie (BOR.0003.46.2023)

Załączniki