Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja Ryszarda Kowalskiego Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie udostępnienia aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży autodromu (BOR.0003.45.2023)

Załączniki