Wersja obowiązująca z dnia

Wnioski Komisji Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia Rady Miejskiej w Ostródzie do projektu budżetu miasta na 2024 r. (BOR.0003.36.2023)

Załączniki