Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek Mariusza Bojarowskiego Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie o poprawę stanu technicznego ogrodzenia oraz terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostródzie (BOR.0003.40.2023)

Załączniki