Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr LXVIII/418/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych