Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA NR XX/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda i nadania jej statutu

Załączniki