Wersja obowiązująca z dnia

WYKAZ nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w Ostródzie, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Załączniki