Wersja obowiązująca z dnia

Centralny Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej - 2020 r.

LP

NR PISMA

NUMER WNIOSKU W CENTRALNYM REJESTRZE WNIOSKÓW

DATA WPŁYWU

PRZEDMIOT WNIOSKU

WNIOSEK

KOMÓRKA WIODĄCA

TERMIN WYZNACZONY NA ODPOWIEDŹ

DATA I TREŚĆ ODPOWIEDZI

FORMA ODPOWIEDZI

 

 

UWAGI

1

52/2020

1

02-01-2020

wyjazdy zagraniczne i krajowe, których koszty ponosił samorząd miejski w okresie od lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

wniosek

Wydział Organizacyjny

16-01-2020

Pismo uzupełnienie braków formalnych z dn. 09.01.2020 r.

 

 

2 120/2020 2 02-01-2020 Informacja w zakresie Miejskiego Powitania Nowego Roku (31 grudnia 2019 r.) /Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020 /Odpowiedź - 16.01.2020 E-mail  
3 121/2020 3 02-01-2020 Informacja w zakresie Ostródzkiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego i Miejskiego Spotkania Opłatkowego (19-23 grudnia 2019 roku) Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020 /Odpowiedź - 16.01.2020 E-mail  
4 51/2020 4 02-01-2020 Nagrody pracowników Urzedu Miejskiego w Ostródzie oraz kierowników jednostek Gminy Miejskiej Ostróda za okres 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. /Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 16-01-2020

/Pismo o uzupełnienie braków formalnych  z dnia 14.01.2020

Odpowiedź -23.03.2020 r.

Decyzja

Lista nagród - pracownicy Urzędu

Lista nagród - kierownicy jednostek

   
5 342/2020 5 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej w Ostródzie w 2019 roku oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji ol Wniosek Biuro Obsługi Rady 22-01-2020 Odpowiedź 21.01.2020 E-meil  
6 337/2020 6 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w 2019 r., z wyłączeniem Biura Rady Miejskiej oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji Wniosek Wydział Organizacyjny 22-01-2020 /Odpowiedź 21.01.2020 E-mail  
7 516/2020 7 10-01-2020 Wykaz zapłaconych faktur i dokonanych rozliczeń ze wszystkimi kontrahentami od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 24-01-2020 /Odpowiedź - 21.01.2020 r. E-mail  
8 517/2020 8 10-01-2020 Dot. zarządzenia nr 250/2019 Burmistrza Miasta ostróda z dnia 31 grudnia 2019 r. Wniosek Wydział Organizacyjny 24-01-2020 Odpowiedz - 15.01.2020 r. E-mail  
9 509/2020 9 09-01-2020 Dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminy Miejskiej Ostróda Wniosek Wydział Organizacyjny 23-01-2020 Odpowiedź - 16.01.2020 E-mail  
10 1117/2020 10 16-01-2020 Dotyczy aplikacji mobilnej "Ostróda - zgłoś problem" /Wniosek Wydział Organizacyjny 29-01-2020 /Odpowiedź - 30.01.2020 E-mail  
11 1118/2020 11 16-01-2020 Dot. Zarządzenia nr 250/2019 z dnia 31.12.2019 r. /Wniosek Wydział Organizacyjny 29-01-2020 /Odpowiedź E-mail  
12 1338/2020 12 20-01-2020 Dot. porozumienia w zakresie zarządzania ulicami bedącymi drogami powiatowymi /Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 03-02-2020

/Porozumienie

/Aneks nr 1

/Aneks nr 2

Aneks nr 4

Aneks nr 5

Sprawozdanie I Półrocze

Sprawozdanie II półrocze

Korekta sprawozdania

Pismo1

Pismo2

Pismo3

Pismo4

Pismo5

/Odpowiedź - 31.01.2020 r.

 

E-mail  
13 1339/2020 13 20-01-2020 Dot. przesłania aktualnej mapy miasta Ostróda z uwzglednieniem dróg powiatowych na terenie granic administracyjnych miasta Ostróda Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 03-02-2020 /Odpowiedź - 31.01.2020 r. E-mail  
14 1610/2020 14 22-01-2020 Zestawienie zawartych przez Gminę Miejską Ostróda umów w 2019 r. na realizacje zadań publicznych w okresie od 18.07-31.12.2019 r. - Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 05-02-2020 Odpowiedź 04.02.2020 Przesyłka pocztowa  
15 2398/2020 15 31-01-2020 Skan treści umowy najmu działki nr 291

Wniosek

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzenej 14-02-2020 Odpowiedź    
16 2683/2020 16 04-02-2020 Informacja na temat  Burmistrzów z kadencji w latach 1990-2002 Wniosek Wydział Organizacyjny 18-02-2020 Odpowiedź 11.02.2020 r. E-mail  
17 2747/2020 17 05-02-2020 Informacja nt. prac na uchwałami dot. przeciwko ideologii LGBT, Samorządowej Karty Praw Rodziny Wniosek Biuro Obsługi Rady 19-02-2020 Odpowiedź 17.02.2020 E-mail  
18 3053/2020 18 10-02-2020 Udostępnienia wniosku Radnych Rady Miejskiej o zwołanie sesji Rady, udostępnienie listy zaproszonych gości Wniosek Biuro Obsługi Rady 24-02-2020 Odpowiedź 17.02.2020 E-mail  
19 3849/2020 19 18-02-2020 Dot. zatrudnienia Sekretarza Miasta, promocji i reklamy, zatrudnienia w Urzędzie Miejskim oraz MOPS w Ostródzie Wniosek Wydział Organizacyjny 03-03-2020      
20 3935/2020 20 19-02-2020 Remont hali MOS Wniosek Wydział Inwestycji 04-03-2020      
21 4041/2020 21 20-02-2020 Skan umowy najmu działki Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 05-03-2020 Odpowiedź 25.02.2020 E-mail  
22 3981/2020 22 19-02-2020 Skany ofert złożonych przez Wykonawców na kompleksowe utrzymanie czystości w budynku basenu w Ostródzie /Wniosek Biuro Zamówień Publicznych 04-03-2020

Wezwanie art.26 ust. 3 uPzp.pdf

Oferta PRB Sp.z o.o..pdf

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf

Wezwanie art. 26

Wezwanie art. 90 ust.1 uPzp z wyjaśnieniami

Oferta Wulkan

Odpowiedź- 05.03.2020 r.

E-mail  
23 5064/2020 23 05-03-2020 Dot. nagród pracowników Urzędu za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 19-03-2020 Odpowiedź - 23.03.2020 r. E-mail  
24 4251/2020 24 25-02-2020 Dot. drogi rowerowej na ul. Piaskowej Wniosek Wydział Inwestycji 10-03-2020 Odpowiedź - 13.03.2020 E-mail  
25 3112/2020 25 11-02-2020 Dot. raportu o stanie gminy wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 25-02-2020 Odpowiedź - 25.02.2020 r.  E-mail   
26 4064/2020 26 21-02-2020 Dot. kosztów organizacji Festiwalu Muzyki Tanecznej Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 06-03-2020 Odpowiedź - 03.03.2020 r.  E-mail   
27 5692/2020 27 11-03-2020 Dot. remontu hali sportowej przy ul. Piłsudskiego   Wydział Inwestycji 25-03-2020      
28 6155/2020 28 13-03-2020 Dot. wydłużenia postępowania przez CBA Wniosek Wydział Organizacyjny 27-03-2020 Odpowiedź -20.03.2020 r.  E-mail  
29 6232/2020 29 17-03-2020 Dot. systemu bezpieczeństwa informacji w urzędzie Wniosek  Wydział Organizacyjny 31-03-2020 Odpowiedź Wypełniona ankieta   
30 3810/2020 30 17-02-2020 Dot. informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2019  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  02-03-2020 Odpowiedź-19.02.2020 r.  Wypełniona ankieta   
31 3823/2020 31 18-02-2020 Dot. urządzeń badajacych jakosć powietrza  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  03-03-2020 Odpowiedź -28.02.2020 r.  E-mail  
32 4989/2020 32 04-03-2020 Dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  18-03-2020 Odpowiedź - 16.03.2020 r.  E-mail   
33 4252/2020 33 24-02-2020 Serce na nakrętki - pytania  Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  09-03-2020 Odpowiedź - 03.03.2020 r. E-mail  
34 757/2020 34 26-03-2020 Dot. realizacji umowy nr ZP.272.10.2019 Wniosek Referat Rozwoju Lokalnego 09-04-2020

Odpowiedź - 02.04.2020 r.

Zał. do odpowiedzi

Zał. do odpowiedzi -oswiadczenie o naliczeniu kar

E-mail  
35 7066/2020 35 01-04-2020 Dot. udostępnienia protokołów wszystkich komisji Rady Miejskiej w Ostródzie za okres 14.08.2019 r. - 31.03.2020 r. Wniosek Biuro Obsługi Rady 15-03-2020 Odpowiedź -09.03.2020 E-mail  
36 7252/2020 36 03-04-2020 Dot. budżetu obywatelskiego Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 17-04-2020 Odpowiedź - 17.04.2020 E-mail  
37 7576/2020 37 10-04-2020 Dot. wydanych decyzji środowiskowych i warunków zabudowy w zakresie OZE Wniosek Wydział Geodezji i Gospdoarki Przestrzennej 24-04-2020 Odpowiedź - 20.04.2020 r. E-mail  
38 7358/2020 38 06-04-2020 Dot. danych firm , które świadczą usługi dla miasta pod kątem usług komunalnych, sprzątania ulic i przystanków, obsługi terenów zielonych Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 20-04-2020 Odpowiedź - 17.04.2020 r. E-mail  
39 8323/2020 39 27-04-2020 Dot. przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców Wniosek Wydział Spraw Obywatelskich 11-05-2020 Odpowiedź-30.04.2020 r. E-mail  
40 8311/2020 40 24-04-2020 Dot. podjętych przez gminę środków ochrony krajobrazu Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 08-05-2020 Odpowiedź - 05.05.2020 r. Wypełniona ankieta  
41 8561/2020 41 04-05-2020 Dot. teleopieki Wniosek Wydział Organizacyjny 18-05-2020 Odpowiedź - 07.05.2020 r. E-mail   
42 7847/2020 42 20-04-2020 Dot. pomieszczeń zajmowanych przez PCK Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 04-05-2020 Odpowiedź - 04.05.2020 r.  Przesyłka pocztowa   
43 8042/2020 43 21-04-2020 Dot.pomieszczeń zajmowanych przez PCK Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 05-05-2020 Odpowiedź - 04.05.2020 r.  Przesyłka pocztowa   
44 8238/2020 44 24-04-2020 Dot. pomieszczeń zajmowanych przez PCK Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 09-05-2020 Odpowiedź - 04.05.2020 r.  Przesyłka pocztowa   
45 8927/2020 45 11-05-2020 Dot. bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pienieżnych za lata 2010-2019 Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy  25-05-2020  Odpowiedź - 14.05.2020 r.  E-mail  
46 8928/2020 46 11-05-2020 Dot. uchwał wymiaru podatku od nieruchomości w latach 2010-2019, uchwał budżetowych, wysokosci zadłużenia i wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2019  Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy  25-05-2020 Odpowiedź - 14.05.2020 r.  E-mail   
47 9294/2020 47 19-05-2020 Dot. oczyszczania linii brzegowej jeziora Drwęckiego  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  02-06-2020 Odpowiedź - 26.05.2020 r.  E-mail   
48 9347/2020 48 20-05-2020 Dot. remontu hali MOS Wniosek Wydział Inwestycji  03-06-2020

Odpowiedź 02.06.2020 r.

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3

Pismo 4

Pismo 5

Pismo 6

E-mail  
49 9410/2020 49 21-05-2020 Dot. zasad funkcjonowania organów władzy publicznej, polityki władz, danych publicznych  Wniosek Wydział Organizacyjny  04-06-2020 Wypełniono ankietę 05.06.2020 r. Wypełniono ankietę  
50 8939/2020 50 11-05-2020 Dot. danych dotyczących energii elektrycznej  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  25-05-2020

Odpowiedź-25.05.2020 r.

Odpowiedź - 22.06.2020 r.

   
51 9436/2020 51 22-05-2020 Dot. protokołów z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Wniosek Biuro Obsługi Rady  05-06-2020      
52 9084/2020 52 12-05-2020 Dot. protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wniosek Biuro Obsługi Rady 26-05-2020 Odpowiedź - 25.05.2020 r. E-mail  
53 - 53 22-04-2020 Dot. dostawy oświetlenia scenicznego  Wniosek Biuro Zamówień Publicznych  06-05-2020 Odpowiedź - 22.04.2020 r. E-mail  
54 - 54 12-05-2020 Dot. informacji z otwarcia ofert - opracowanie analizy ruchu dla Miasta Ostróda  Wniosek Biuro Zamówień Publicznych  26-05-2020 Odpowiedź - 13.05.2020 r. E-mail  
55 9444/2020 55 22-05-2020 Dot. skanu pozwu Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 05-06-2020

Odpowiedź 03.06.2020 r.

 

Pozew

Przesyłka pocztowa  
56 9614/2020 56 26-05-2020 Dot. przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10-06-2020 Odpowiedź - 08.06.2020 r.    
57 9460/2020 57 21-05-2020 Dot. budżetu obywatelskiego  Wniosek Referat Monitorowania i Planowania Strategicznego  04-06-2020 Odpowiedź - 02.06.2020 r. E-mail  
58 9477/2020 58 22-05-2020 Dot. wpływów z podatków, wpływów z subwencji oraz przychodów budżetowych w 2020 r. w związku z pandemią Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 05-06-2020 Odpowiedź - 29.05.2020 r. E-mail  
59 9964/2020 59 02-06-2020 Dot. Młodzieżowej Rady Gminy Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  16-06-2020 Odpowiedź - 05.06.2020 r.    
60 10011/2020 60 02-06-2020 Dot. dotacji oświatowych Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 16-06-2020

Odpowiedź - 15.06.2020 r.

Odpowiedź - 30.06.2020 r.

Przesyłka pocztowa  
61 9313/2020 61 19-05-2020 Dot. montażu barierek Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 02-06-2020 Odpowiedź - 09.06.2020 r. Przesyłka pocztowa  
62 10030/2020 62 03-06-2020 Dot. akcji informacyjnych, promocyjnych dla mieszkańców gminy w związku z obowiązkiem segregacji śmieci Wniosek Wydział Gospdoarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 17-06-2020 Odpowiedź - 15.06.2020 r. E-mail  
63 10572/2020 63 15-06-2020 Dot. elektromobilności Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 29-06-2020 Odpowiedź 26.06.2020 r.  Ankieta   
64 11304/2020 64 22-06-2020 Dot. konsultacji zamiaru odwołania Dyrekotra Centrum Kultury Wniosek Wydział Organizacyjny 06-07-2020 Odpowiedź- 25.06.2020 r. E-mail  
65 11308/2020 65 22-06-2020 Dot. realizacji umowy na wdrożenie e-usług Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 06-07-2020 Odpowiedź - 01.07.2020    
66 11829/2020 66 29-06-2020 Dot. postępowania CBA w sprawie Autodromu Wniosek Wydział Organizacyjny  13-07-2020

Odpowiedź - 13.07.2020

   
67 - 67

24-06-2020

01-07-2020

Dot. oferty w postępowaniu OR.271.186.2020

Wniosek

Wniosek 1

Biuro Zamówień Publicznych

08-07-2020

15-07-2020

 

Odpowiedźzałącznik - 29-06-2020

Odpowiedź 1 - 03.07.2020

E-mail

E-mail

 
68 12077/2020 68 01-07-2020 Dot. informacji z zakresu oświaty Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 15-07-2020 Odpowiedź - 13.7.2020 r.    
69 - 69 26-06-2020 Dot. udostepnienia protokołów postepowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie ubezpieczeń

Wniosek

Protokół 2017

Protokół 2019

Biuro Zamówień Publicznych 10-07-2020 Odpowiedź 07-07-2020 E-mail  
70   70 13-07-2020 Dot. sposobu wyliczania dotacji oświatowej Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 27-07-2020 Odpowiedź - 27-07-2020    
71   71 10-07-2020 Dot.wykazu punktów poboru energii na terenie Miasta Ostróda oraz wykazu punktów poboru energii podległych jednostek Wniosek Wydział Gospdoarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 24-07-2020

Odpowiedź - 15-07-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

   
72   72 15-07-2020 Dot. udostępnienia załączników 4a do wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 29-07-2020 Odpowiedź 16-07-2020 E-mail  
73   73 09-07-2020 Dot.ilości zgonów osób w wieku 14-24 lata zgłoszonych w USC Ostróda w latach 2013-2019 Wniosek Urząd Stanu Cywilnego 23-07-2020 Odpowiedź z 17-07-2020 Ankieta GOOGLE  
74   74 16-07-2020 Dot. systemu EZD Wniosek Wydział Organizacyjny 30-07-2020

Odpowiedź z 28-07-2020

Załącznik

   
75   75 16-07-2020 Dot. korzystania z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: obsługi prawnej, usługi IOD, przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, Wniosek Wydział Organizacyjny 30-07-2020 Odpowiedź z 28-07-2020    
76   76 21-07-2020 Dot. zatrudnienie na stanowisku: audytor wewnętrzny Wniosek Wydział Organizacyjny 04-08-2020      
77   77 22-07-2020 Dot. umowy z firmą ZETO SOFTWARE Wniosek Wydział Organizacyjny 05-08-2020