Wersja obowiązująca z dnia

Petycje 2021, 2022

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

           

 1.

Załącznik scan petycji 1 05.01.2021 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Wezwanie do uzupelnienia podpisu  
2 Załącznik scan petycji 2 08.02.2021 Krzysztof Kukliński Wezwanie do uzupelnienia podpisu  
3 Załącznik scan petycji 3 16.08.2021 Organizator programu "Przygotujmy lepszy świat" Przekazano do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda  
4 Załącznik scan petycji 4 27.01.2022 Związek Miast Polskich Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych Pozostawiono bez rozpoznania
5 Załącznik scan petycji 5 11.08.2022 Mieszkańcy budynku nr 6 przy ul. Plac 1000 Lecia PP   Pozostawiono bez rozpoznania
6 Załącznik scan petycji 6 31.08.2022 Mieszkańcy budynku nr 10 przy ul. Plac 1000 Lecia PP Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych  
7 Załącznik scan petycji 7 05.09.2022 Mieszkańcy budynku nr 10 przy ul. Plac 1000 Lecia PP   Pozostawiono bez rozpoznania
8. Załącznik scan petycji 7 31.10.2022 Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna Ostróda   Odpowiedź