Wersja obowiązująca z dnia

Petycje 2021

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

Załącznik scan petycji 1 05.01.2021 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Wezwanie do uzupelnienia podpisu  
2 Załącznik scan petycji 2 08.02.2021 Krzysztof Kukliński Wezwanie do uzupelnienia podpisu  
3 Załącznik scan petycji 3 16.08.2021 Organizator programu "Przygotujmy lepszy świat" Przekazano do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda