Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Informacja - przypomnienie Mieszkańcom Gminy Miejskiej Ostróda o upływającej w dniu 31 grudnia 2020 roku możliwości uzyskania 95% bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Burmistrz Miasta Ostróda przypomina o upływającej w dniu 31 grudnia 2020 roku możliwości uzyskania 95% bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Bonifikata od opłaty jednorazowej udzielana jest na pisemny wniosek właścicieli
pod warunkiem uiszczenia jej do dnia 31.12.2020 roku.

Bonifikata nie przysługuje w przypadku zadłużenia w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Płatności proszę dokonywać internetowo lub w placówce banku na poniższy numer konta:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
pod nr telefonu: 89 642-94-22 lub 89 642-94-72.

Formularz zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej :

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/742/gospodarka-nieruchomosciami.html

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz.1716 ).
  2. Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda zabudowanych na cele mieszkaniowe (Dz.U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 1967), zmienionej uchwałą Nr XXIII/133/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz.U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., poz. 288).