Wersja obowiązująca z dnia

Konkurs ofert na realizację zadania Nr 04/2020 z zakresie zdrowia publicznego w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2020 przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 ze zm.) .

Załączniki