Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Urząd Miejski

Michalak Zbigniew- Burmistrz Miasta Ostróda - pierwsze oświadczenie majątkowe

Michalak Zbigniew - Burmistrz Miasta Ostróda - pierwsze oświadczenie majątkowe - korekta

Majewska Pawełko Agnieszka - Zastępca Burmistrza Miasta Ostróda - pierwsze oświadczenie majątkowe

Majewska Pawełko Agnieszka - Zastępca Burmistrza Miasta Ostróda - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Szczurowska Dorota - Sekretarz Miasta - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bożęcka Marta - Skarbnik Miasta - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Najmowicz Czesław - Burmistrz Miasta Ostróda na dzień 14.09.2018 r.

Borchert Małgorzata - ostatnie oświadczenie majątkowe

Borchert Małgorzata - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

 

Radni Rady Miejskiej w Ostródzie - rozpoczecie kadencji 2018-2023

Bera Tadeusz

Bieliński Stanisław

Bojarowski Mariusz

Borzuchowski Jarosław

Domeradzki Jarosław

Dudzin Jacek

Godlewski Adrian

Godlewski Mirosław

Graczyk Waldemar

Karłowicz Agnieszka

Kowalski Ryszard

Krzyżaniak Krzysztof

Legucki Wojciech

Liberacki Jan

Monist Anna

Najmowicz Czesław

Potorski Leszek

Punpur Marcin

Rutkiewicz Anna

Sągol Dariusz

Skaskiewicz Marek

Radni Rady Miejskiej w Ostródzie - zakończenie kadencji 2014-2018

Bilińska Mirosława

Borzuchowski Jarosław

Bruździak Tomasz

Dudzin Jacek

Gazda Waldemar, Gazda Waldemar - korekta

Hoch Henryk

Iwaniec Ryszard

Krajewski Piotr

Lesicki Zbigniew

Liberacki Jan

Monist Anna

Majewska Pawełko Agnieszka

Podsiadło Tomasz

Połoniewicz Zbigniew

Rutkiewicz Anna

Sągol Dariusz

Skaskiewicz Marek

Taciak Grzegorz

Wasilewski Bartłomiej

Wawrzyński Cezary

Jednostki Miejskie

Jankowska Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie - pierwsze oświadczenie majątkowe

Bonisławski Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe

Jednostki Miejskie - za 2018 rok

Jastrzębska Hanna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie, Żłobka Miejskiego w Ostródzie

Lisowska Iwona - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Ostródzie

Jankowska Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Wiśniewska Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Jarmołowicz Mariola - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

Prusinowska Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Ostródzie

Dudzin Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie