Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska | wersja archiwalna

Petycje 2018

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

Załącznik scan petycji 1

05.04.2018 Rada Rodziców i Rodzice Uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez właściwy Wydział merytoryczny