Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Ostródzie z lokalizacja w Lubajnach 2

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Ostródzie z lokalizacja w Lubajnach 2

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego

- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego; 

-Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;

- Karta oceny merytorycznej oferty;

Załączniki