Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Radni Rady Miejskiej w Ostródzie

Bera Tadeusz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie

Bilińska Mirosława

Borzuchowski Jarosław

Bruździak Tomasz

Dudzin Jacek

Gazda Waldemar

Hoch Henryk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie

Iwaniec Ryszard

Krajewski Piotr

Lesicki Zbigniew

Liberacki Jan

Majewska Pawełko Agnieszka

Monist Anna

Podsiadło Tomasz

Połoniewicz Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie

Rutkiewicz Anna

Sągol Dariusz

Skaskiewicz Marek

Taciak Grzegorz

Wasilewski Bartłomiej

Wawrzyński Cezary

 

Urząd Miejski

Najmowicz Czesław - Burmistrz Miasta Ostróda

Gesek Norbert  - Zastępca Burmistrza

Bożęcka Marta - Skarbnik

Struk Dariusz - Sekretarz Miasta

Długosz Izabela - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Ratajczyk Bożena - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

Wiśniewska Agnieszka - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Borchert Małgorzata - Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Wawrzyniak Piotr - Podinspektor ds. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Wiśniewska Beata - Inspektor ds. dowodów osobistych

Zawadzka Kinga - Inspektor ds. oświatowych

Zawadzki Lech - Inspektor ds. Infrastruktury Drogowej

 

Jednostki

Andrysiak Sławomir - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z o.o.

Andrysiak Sławomir - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z o.o. - na dzień 31.05.2018

Bogusz Jarosław - Prezes Zarządu MABK Sp. z o.o. w Ostródzie

Czerkawski Maciej - Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Fiodorowicz Tadeusz - Prezes Zarządu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie

Jankowski Marek - Dyrektor Muzeum w Ostródzie

Kastrau Zenon - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" w Ostródzie,  korekta

Kordalewski Jacek - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie

Kordalewski Jacek - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie - na dzień 31.05.2018

Pawłowski Julian - Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie

Wosiek Kazimierz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Obrębska Jadwiga - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie

Taciak Marcin - Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie

Wawrzonkowska Marta - MABK Sp. z o.o. w Ostródzie, Główna Księgowa, Prezes Zarządu - pierwsze oświadczenie majątkowe

Wawrzonkowska Marta - MABK Sp. z o.o. w Ostródzie, Główna Księgowa, Prezes Zarządu

 

Jastrzębska Hanna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie, Żłobka Miejskiego w Ostródzie

Lisowska Iwona - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Ostródzie

Bonisławski Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Wiśniewska Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Jarmołowicz Mariola - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

Prusinowska Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Ostródzie

Dudzin Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Piekutowska Mariola - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe