Wersja obowiązująca z dnia

Ogłaszenie - otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ostróda do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Ogłaszenie - otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ostróda do projektów współfinansowanych  ze środków zewnętrznych

-Wzór oferty realizacji zadania publicznego;

-Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego; 

-Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.